Damilama / Sự Kiện DamiLama / DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 5/5 (1)

DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017

DamiLama Đồng Hành Cùng Sự Kiện Mobifone

(Tại Khách Sạn Sheraton Sài Gòn Tối Ngày 13/11/2017)

Tối ngày 13/11/2017, tại khách sạn Sheraton Sài Gòn đã diễn ra sự kiện tri ân khách hàng của MobiFone và DamiLama rất vinh hạnh được đồng hàng cùng Mobifone trong sự kiện trọng đại này với sản phẩm hộp đèn đá muối massage chân – DamiLama chân thành cảm ơn công ty truyền thông tổ chức sự kiện đã tạo cơ hội để DamiLama đồng hành cùng MobiFone cũng như là một minh chứng khẳng định mình là một trong những thương hiệu đá muối hàng đầu.

DamiLama chúc công ty truyền thông tổ chức sự kiện ngày càng phát triển hơn và chúc cho Mobifone ngày càng vững mạnh và nhận được nhiều sự tin tưởng của người dùng.

Một số các hình ảnh chuẩn bị sự kiện của tập thể Đá Muối Himalaya DamiLama tại Sheraton Sài Gòn tối ngày 12/11/2017(trước sự kiện diễn ra một ngày):

Hình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLama
Hình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLamaHình ảnh DamiLama Cùng Sự Kiện Mobifone Tại Khách Sạn Sheraton Tối 13/11/2017 chính hãng tốt giá rẻ nhất tại DamiLama

Lưu Ý: Đây là hình ảnh độc quyền của DamiLama – DamiLama nghiêm cấm sao chép dưới mọi hành vi!

DamiLama Chân Thành Cảm Ơn

Gửi Đánh Giá Của Bạn Với DamiLama